IRO သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Multiplier Course သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

IRO သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Multiplier Course သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

မအူပင္တကၠသိုလ္တြင္ ၆.၁.၂၀၂၀ ေန ့က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
IRO သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Multiplier Course သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာျကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ MIHEA မွ President ဆရာႀကီး ေဒါက္တာလွေဌး တို႔က အဖြင့္စကားမ်ား‌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထိုေနာက္ သင္တန္းမွ Mentors မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာျမင့္ဦး၊ ေဒါက္တာသြယ္သြယ္၀င္း ေဒါက္တာခ်ိဳခ်ျိုမင့္၊ ေဒါက္တာယုဝါသိန္း တို႔က သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္တင္ျပၾကသည္။
ဆက္္လက္၍ mentee မ်ား ကိုယ္္္စား ပထဝီဝင္္္ဌာန AP ဆရာမႀကီး Dr.ေနာ္မာလာ ႏွင့္္ English Department ကထိက ဆရာမ ‌ေဒၚဇင္မာလြင္တို႔မွ Presentation မ်ား ျပဳလုပ္္္ခဲ့ပါသည္္။ ထို႔ေနာက္္ ဆရာ/မ (၂၂) ဦး ႏွင့္္ ‌ေက်ာင္္းသား/သူ (၆)ဦိးတို့အား Certificate ေပးအပ္္ခ်ီးျမင့္္ခဲ့ပါသည္္။
ထို႔ေနာက္္ အမွတ္္တရ ဓာတ္္ပံုရိုက္္ကူး၍ အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္္။

27413