IRO ႏွင့္ IQA ရံုးခန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

IRO ႏွင့္ IQA ရံုးခန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

မအူပင္တကၠသိုလ္တြင္ IRO ႏွင့္ IQA ရံုးခန္း ဖြင့္ပြဲကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာလြင္လြင္ျမင့္က သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ရံုးခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

14253