• ကြော်ငြာစာ
  • (Myanmar) Study with Australia Campaign - Australian Online Higher Education Showcase - (FREE Australia Online Short Courses) သင်တန်းများ
  • Ecology ဆိုင်ရာသိသင့်သိရမည့် အကြောင်းအရာများကို လက်တွေ့ကွင်းဆင်း သင်ကြားခြင်း
  • Opening Ceremony of IR and IQA Offices
  • Certificate Graduation Ceremony held for the Connecting with the World Multiplier Course (1/2019)
  • Prime Minister of the Ayeyarwaddy Region
  • Fresher’s welcome ceremony of Maubin University for 2019-2020 Academic Year
  • Signing Ceremony of Mou Between College of Agriculture, Guangxi University, China and Department of Botany, Maubin University, Myanmar