• ကြော်ငြာစာ
  • Study with Australia Campaign - Australian Online Higher Education Showcase - (FREE Australia Online Short Courses) သင်တန်းများ
  • Ecology ဆိုင်ရာသိသင့်သိရမည့် အကြောင်းအရာများကို လက်တွေ့ကွင်းဆင်း သင်ကြားခြင်း
  • IRO ႏွင့္ IQA ရံုးခန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား
  • IRO သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Multiplier Course သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား
  • (English) Prime Minister of the Ayeyarwaddy Region
  • (English) Fresher’s welcome ceremony of Maubin University for 2019-2020 Academic Year
  • (English) Signing Ceremony of Mou Between College of Agriculture, Guangxi University, China and Department of Botany, Maubin University, Myanmar