မျှော်မှန်းချက် (Vision)

သင်ယူမှုဆိုင်ရာ သင့်တော်သည့်အချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများကို ပညာသင်ယူခွင့်ရရန် တံခါးဖွင့် ပေးထားသည့် ဘာသာရပ်များ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများ၊ ဦးဆောင်စွန့်စားသည့် စိတ်ဓာတ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သော ဗဟုသုတများ၊ နားလည်နိုင်သည့် စွမ်းရည်နှင့် တွေးခေါ်ချင့်ချိန်သိမြင်နိုင်မှုများ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အင်အားနှင့်စိတ်ကူးများကို ပြုစုပျိုး ထောင်ပေးမည်။

 

လုပ်ငန်းတာဝန် (Mission)

 • မအူပင်တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများ၏ အရည်အသွေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ရန်
 • သင်ကြားရေး၊ သုတေသနပြုရေး၊ ကာယဉာဏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်ရန်
 • တက္ကသိုလ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝန်ကျင်းကောင်းဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်
 • တက္ကသိုလ်တွင်း ပညာအရည်အသွေး အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် တက္ကသိုလ်ပြင်ပ ပညာအရည် အသွေး အကဲဖြတ် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန်
 • ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အရည်အချင်း အဆင့်အတန်း မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပညာသင်ကြားရေး၊ နေထိုင်ရေး၊ စည်းကမ်းလိုက်နာရေးတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရန်
 • သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ဖွဲ့ရန်
 • လိုအပ်သည့် ဆရာ၊ဆရာမ၊ အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ ခန့်အပ်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးရန်
 • နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပညာရပ်များ သင်ကြားရန်
 • အသိဉာဏ်ပညာတိုးပွားရေး၊ ပြန့်ပွားရေး၊ ဖြန့်ချီရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် စီမံချက် များ ထားရှိဆောင်ရွက်ရန်
 • တက္ကသိုလ်၏ ဘွဲ့အသီးသီး ချီးမြှင့်အပ်နှင်းရန်
 • ပြည်တွင်း တက္ကသိုလ်၊ ပြည်ပတက္ကသိုလ်များ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်